SAT 1400+ IS EASY

สถาบันของเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดีไม่ใช่การบอกสิ่งที่ครูรู้ แต่คือการถ่ายทอดด้วยการแสดงให้เห็น (Show) การทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน (Excite) และการทบทวนอย่างชาญฉลาด (Revise) เราจึงคิดค้นเทคนิคการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ที่จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้แบบพลังบวก เราอยากเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆที่ปิดกั้นการพัฒนาความรู้ เปลี่ยนความเข้าใจผิดว่าวิชาการที่ยากไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในชีวิต เพราะเราเชื่อว่าในโลกปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เด็กรุ่นใหม่จะต้องรู้จักรับมือกับการแข่งขันกับต่างชาติ ต้องรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และรู้จักคิดนอกกรอบ ทั้งหมดนั้นเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่ต้องการเห็นผลความก้าวหน้าทางวิชาการที่รวดเร็ว รวมถึงคะแนนสอบที่จะพุ่งสูงขึ้นได้ไปพร้อมกัน

BEST LEARNING EXPERIENCE

ไม่เก่งก็เรียนเข้าใจ เก่งอยู่แล้วก็ต่อยอดให้ไกลยิ่งกว่า
เราถนัดการสอน English Math แบบมันส์ๆ
เพราะความรู้+ความคิดสร้างสรรค์นี่แหล่ะ
คือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้น้องๆได้เห็นว่าภาษาอังกฤษและคณิตไม่เพียงแต่ง่าย แต่สนุกชะมัด!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONTACT US

412/15 ถนนพระรามที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330