#1 Education WordPress Theme for 2018

IELTS BOOTS
BY P.MINT IELTS 8.5

IELTS Boost

เพราะเราเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย
การแก้ไข writing speaking จึงตรงจุด
พร้อมเทคนิคที่จะช่วยทำให้ reading listening ได้คะแนนมากขึ้น

"IELTS ที่ยาก จะกลายเป็นง่ายเมื่อฝึกกับเรา"

IELTS นับว่าเป็นข้อสอบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือเข้าเรียนภาคอินเตอร์ที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการทดสอบการเขียน academic essay, การทดสอบการพูดหัวข้อแบบนามธรรม
(มีคนเคยโดนถามว่า “พริกเป็นผักหรือผลไม้ and why?”) การทำ reading passage ที่ยาวมากในเวลาจำกัด และข้อสอบ listening ที่เคร่งเรื่องการสะกดคำ 

เพราะคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำข้อสอบแบบกากบาท เมื่อเจอข้อสอบแบบ IELTS เข้าไปหลายคน
ถึงกับท้อแท้เพราะอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสอบ IELTS ได้ในคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ หรือคะแนนที่พอใจจริงๆ ความรู้สึกเหมือนต้องเรียนเป็นปี คะแนนถึงจะขึ้นเพียง 0.5

สถาบันของเราจึงคิดค้นวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนจำคำศัพท์ รูปแบบประโยค และกฎเกณฑ์สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการสอบ IELTS ได้ในเวลาเร็วที่สุด
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โหมดฝึกฝนได้เร็วขึ้น เราเชื่อว่าการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียนนั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยอัพคะแนนสอบ IELTS ได้ แต่ต้องทำอย่างชาญฉลาดด้วย

OUR IELTS STUDENT

คอร์ส IELTS 4 Skills

by P.Mint IELTS 8.5

– สอนโดย ผู้มีประสบกาณ์สอบ IELTS ได้ overall band 8.5 มีประสบการณ์สอนและคิดค้นเทคนิค IELTS   มากกว่า 8 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอน กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เข้าใจสกิลคนไทยอย่างลึกซึ้ง
 – คอร์ส IELTS 60 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งหมด 4 skills แบ่งเป็น Writing & Speaking (40 ชั่วโมง) และ
Reading & Listening (20 ชั่วโมง) เพราะเราเน้นสอนสกิลที่พัฒนาเองที่บ้านไม่ได้ (การเขียนและการพูด) โดยน้องๆจะได้เรียนเทคนิคการเปลี่ยนภาษาพูดให้กลายเป็นภาษาทางการ, ได้เรียน common phrases และ pattern ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกงานเขียนและการพูด, ได้  ฝึก brainstorm ไอเดียหลากหลายหัวข้อข้อสอบเก่า รวมถึงการฝึกพูดหัวข้อ topics ที่ไม่ถนัดเป็นเวลานานให้ได้คะแนนสูง; สำหรับการอ่านและการฟัง คุณครูจะสรุปเทคนิคที่ช่วยเพิ่มคะแนนให้ในแต่ละส่วนให้อย่างละเอียดและเห็นภาพชัดเจน มีการฝึก Simulation tests หรือแบบทดสอบจำลองสนามจริง และคุณครูจะช่วยแนะนำให้โดยส่วนตัวว่านักเรียนแต่ละคนควรจะแก้จุดอ่อนด้านไหน แต่นักเรียนควรฝึกทำข้อสอบ listening และ reading ที่บ้านเองด้วยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 – นักเรียนสามารถส่งงานเขียน essay (IELTS only) ให้คุณครูตรวจได้คนละ 30 essays โดยคุณครูจะให้
feedback อย่างละเอียดว่าควรพัฒนาจุดไหนเพิ่มเติมในแต่ละงาน
 – รับนักเรียนไม่เกินห้องละไม่เกิน 8-15 คน 
 – รับให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับการสอบ IELTS (การสมัครสอบ, การเตรียมตัวสอบเพิ่มเติม, etc.)