IELTS COURSE

IELTS นับว่าเป็นข้อสอบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือเข้าเรียนภาคอินเตอร์ที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการทดสอบการเขียน academic essay, การทดสอบการพูดหัวข้อแบบนามธรรม (มีคนเคยโดนถามว่า “พริกเป็นผักหรือผลไม้ and why?”) การทำ reading passage ที่ยาวมากในเวลาจำกัด และข้อสอบ listening ที่เคร่งเรื่องการสะกดคำ 

เพราะคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำข้อสอบแบบกากบาท เมื่อเจอข้อสอบแบบ IELTS เข้าไปหลายคนถึงกับท้อแท้เพราะอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสอบ IELTS ได้ในคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ หรือคะแนนที่พอใจจริงๆ ความรู้สึกเหมือนต้องเรียนเป็นปี คะแนนถึงจะขึ้นเพียง 0.5

สถาบันของเราจึงคิดค้นวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนจำคำศัพท์ รูปแบบประโยค และกฎเกณฑ์สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการสอบ IELTS ได้ในเวลาเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โหมดฝึกฝนได้เร็วขึ้น เราเชื่อว่าการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียนนั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยอัพคะแนนสอบ IELTS ได้ แต่ต้องทำอย่างชาญฉลาดด้วย

คอร์ส IELTS 4 Skills
by P.Mint IELTS 8,5
0
0
0
0

OUR IELTS STUDENT