#1 Education WordPress Theme for 2018

SAT MATH

ทำ SAT Math ไม่ทัน ?
ใช้สูตรไม่ถูก?
ตีโจทย์ไม่แตก?
พี่มิวมี SAT Math ง่ายขึ้น
ภายในเวลาไม่นาน

ตะลุยโจทย์ SAT ไปด้วยกัน
เรามีเทคนิคที่ประหยัดเวลาเรียนรู้ได้หลายเท่า

ด้วยประสบการณ์สอน SAT Math มากว่า10ปี เรารู้จริงและมีเทคนิคทำข้อสอบ SAT ที่ไม่เหมือนที่อื่น
ทุกคอร์สสอนโดย พี่มิว SAT Math 800/800 (all level)

OUR SAT MATH STUDENT

SAT Math

with P’Meu SAT Math 800 แบ่งเป็น 4 คอร์ส

 1. SAT Math Foundation (60 hrs)
 • เหมาะกับ น้องที่ได้ SAT Math ไม่ถึง 600 / ต้องการปูพื้นฐานให้แน่น / เก็บเนื้อหาทั้งหมด 
 • น้องจะได้เรียนเนื้อหาครบทั้งหมดที่ออกสอบใน SAT Math (Algebra, Problem Solving, Adv Math, Additional Topics)
 • ลับคมด้วยแบบฝึกหัดแยกหัวข้อ เพื่อฝึกตีโจทย์ให้แตก, หา Keywords สำคัญในโจทย์ยาวๆ และนำหลักพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ยากๆได้
 • เรียนรู้คำศัพท์ทั้งหมดที่ออกในข้อสอบ SAT Math
 • เนื้อหาจัดเป็นระบบอย่างดีและเรียงจากง่ายไปยาก พร้อมตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกในแต่ละหัวข้อ!
 1. SAT Math Topic-Based Boost ตะลุยโจทย์ (30hrs)
 • เหมาะสำหรับน้องที่ทำคะแนน SAT Math ได้มากกว่า 550 
 • สรุปเนื้อหาแต่ละหัวข้อ พร้อมเทคนิค, การใช้สูตร และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
 • ตะลุยโจทย์แยกตามเนื้อหา 4 หัวข้อหลัก – Heart of Algebra, Problem Solving, Adv Math และ Additional Topics เพื่อฝึกประยุกต์ใช้สูตรกับโจทย์ทุกแนว 
 • ลองทำข้อสอบจริงจากแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสูงสุด

ถามตอบสะดวกทุกข้อกับพี่มิว SAT Math 800 ด้วยคลาส scale เล็ก เป็นกันเอง

 1. SAT Math Boost ตะลุยโจทย์ (30 hrs)
 • เหมาะกับน้องๆที่ได้ SAT Math อย่างต่ำ 600 หรือรู้สูตรมากกว่า 80%
 • ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบจริง+ข้อสอบเก่า จับเวลา ฝึกตีโจทย์ ประยุกต์ใช้สูตรทั้งหมดที่เคยเรียนมา
 • สรุปเนื้อหาและสูตรที่ต้องรู้ก่อนสอบด้วยความเข้าใจ พร้อมทริคจำ!
 • พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ การตัดช้อยส์ และการใช้เครื่องคิดเลข — ทำยังไงให้ทันเวลา
 • สอบเสมือนจริง 2 ครั้ง – ทดสอบความพร้อม เน้นจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนก่อนไปสอบจริง
 • ถามตอบสะดวกทุกข้อกับพี่มิว SAT Math 800 ด้วยคลาส scale เล็ก เป็นกันเอง
 1. SAT Math BootCamp (15 hrs + 10hrs Unlimited session)
 • เหมาะกับน้องๆม.5-6 ที่อยากได้ SAT Math 750++ 
 • เก็บตกทุกเทคนิคและข้อควรระวังก่อนสอบจริง – เน้นย้ำสูตร/หลักการที่ต้องรู้และข้อควรระวังที่คนส่วนมากทำผิด เพื่อให้ได้เต็ม 800
 • ตะลุยโจทย์ทำข้อสอบเก่าฉบับจริง 5+ ชุด
 • 2 วันสุดท้าย เตรียมพร้อมก่อนสอบเต็มที่กับ 10-hr Unlimited session! – ปรึกษา ถามตอบตัวต่อตัว ไขทุกข้อสงสัย หรือทำข้อสอบเก่าเพิ่มพร้อมเฉลยส่วนตัวกับพี่มิวได้เลย